Rijkswacht – Koninklijk Escorte te Paard – 1938-…

Belgische militaire uniformen Costumes militaires belges (1938) Gendarmerie Escorte Royale Rijkswacht Koninklijke Escorte – J. Demart 1950 – HIB/ORAF