Onderofficier en riikswawhters in verschillende tenuën vrij naar Louis GEENS – 18996

Louis Geens 1896 Etude sur l’Armée Belge – Sous-officier et gendarmes en tenues divers. Onderofficier en rijkswachters in verschillende tenuën.