Archives de catégorie : Cartes postales – Postkaarten

Belgische jaarlijkse deelname aan veiligheidsmanoeuvres in de Atlantische Ocean – F 913 Westhinder – 1983

Belgische Zeemacht – Force Navale Belge. Belgische jaarlijkse deelname aan veiligheidsmanoeuvres in de Atlantische Ocean. Participation belge et annuelle dans les manoeuvres de sécurité dans l’Atlantique. Ed. Cath. Chaplaincy Zeebrugge. A Van Miegem oostende. VN 83.488

Roquette sol-sol LANCE grond-grond raket – 1978-1992

Roquette sol-sol LANCE grond-grond raket -Maezelle Publisher Brussels Printed in Belgium 17.857

Roquette sol-sol LANCE grond-grond raket -Maezelle MCMLXXIX Printed in Belgium 17847

Roquette sol-sol LANCE grond-grond raket -Maezelle Publisher Brussels Printed in Belgium 17849

Fouga Magister – Belgisch akrobatisch team « Rode Duivels » – 1965-1977

La prestigieuse patrouille acrobatique belge des « Diables rouges » sur Fouga Magister – Het indrukwekkend Belgisch akrobatisch team der « Rode Duivels » op Fouga Magister – Editions Juva Bruxelles – N°208

La prestigieuse patrouille acrobatique belge des « Diables rouges » sur Fouga Magister – Het indrukwekkend Belgisch akrobatisch team der « Rode Duivels » op Fouga Magister – Editions Juva Bruxelles – N°209