Shietoefening met kanon van 155 mm – Albert I – post-WWI

Armée belge Belgisch leger – Artillerie lourde. S.M. Le Roi (Albert I) se faisant donner des indications relatives aux munitions. Zwaar geschut. Z.M. de Koning (Albert I) doet zinch inlichtingen geven over de munitie – Nels Edition D. Colle